Phí kết nối dữ liệu tới các Sở giao dịch quốc tế (không bắt buộc)


  1. CME Group (Bundle) [CBOT, COMEX, NYMEX] Không kết nối890.000 VND ( Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)90.000 VND ( Chỉ hiện giá - TB)
  2. (*) Gói CME Group đã bao gồm 3 sàn CBOT, COMEX, NYMEX; nếu đã chọn CME Group vui lòng không kết nối các sàn CBOT, COMEX, NYMEX

  3. CBOT Không kết nối320.000 VND ( Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)30.000 VND ( Chỉ hiện giá - TB)
  4. COMEX Không kết nối320.000 VND ( Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)30.000 VND ( Chỉ hiện giá - TB)
  5. NYMEX Không kết nối320.000 VND ( Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)30.000 VND ( Chỉ hiện giá - TB)
  6. ICE EU 3.840.000 VND (Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)
  7. ICE US 3.410.000 VND (Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)
  8. SGX 540.000 VND (Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)
  9. TOCOM 830.000 VND (Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)


Tôi đã hiểu và đồng ý thay đổi thông tin đăng ký và gói kết nối dữ liệu CQG


Tôi đã hiểu và đồng ý thay đổi thông tin đăng ký và gói kết nối dữ liệu CQGPrint Friendly, PDF & Email