Mở tài khoản CQG

Họ Và Tên
Mã Tài Khoản Giao Dịch
Ngày Sinh
Giới Tính
Số Điện Thoại
Địa Chỉ
Số CMND/ Thẻ Căn Cước
Email

Khi mở tài khoản CQG, phí kích hoạt và duy trì trạng thái đặt lệnh 720.000 VND/tháng

Lựa Chọn Sàn (không bắt buộc)

 1. CME Group (Bundle) [CBOT, CME, COMEX, NYMEX] Không chọn890.000 VND ( Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)90.000 VND ( Chỉ hiện giá - TB)
 2. Quý khách hàng chọn gói sàn CME group (mục 1) vui lòng không chọn 3 sàn CBOT, COMEX, NYNEX (mục 2,3,4) và tick vào ô KHÔNG CHỌN ở mục 2,3,4

 3. CBOT Không chọn320.000 VND ( Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)30.000 VND ( Chỉ hiện giá - TB)
 4. Quý khách hàng chọn các gói sàn CBOT (mục 2) vui lòng không chọn gói sàn CME group (mục 1) và tick vào ô KHÔNG CHỌN ở mục 1

 5. COMEX Không chọn320.000 VND ( Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)30.000 VND ( Chỉ hiện giá - TB)
 6. Quý khách hàng chọn các gói sàn COMEX (mục 3) vui lòng không chọn gói sàn CME group (mục 1) và tick vào ô KHÔNG CHỌN ở mục 1

 7. NYMEX Không chọn320.000 VND ( Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)30.000 VND ( Chỉ hiện giá - TB)
 8. Quý khách hàng chọn các gói sàn NYMEX (mục 4) vui lòng không chọn gói sàn CME group (mục 1) và tick vào ô KHÔNG CHỌN ở mục 1

 9. ICE EU 3.840.000 VND (Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)
 10. ICE US 3.410.000 VND (Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)
 11. SGX 520.000 VND (Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)
 12. TOCOM 1.690.000 VND (Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)

Print Friendly, PDF & Email