BẢN TIN HÀNG HOÁ 22/09 – HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI ĐẬU TƯƠNG GIẢM MẠNH NHẤT TRONG 6 THÁNG

TIN TỔNG HỢP

ĐẦU ĐẬU TƯƠNG

ĐẬU TƯƠNG

Nguồn : hãng tin reuter

Đặng Trung Vinh, chuyên viên phân tích thị trường

Print Friendly, PDF & Email