BẢN TIN NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP (02/11- 06/11): CÀ PHÊ TIẾP TỤC XU HƯỚNG GIẢM DO PHONG TỎA CHÂU ÂU

1. BẢN TIN CÀ PHÊ ARABICA ( KCE)

2.BẢN TIN ĐƯỜNG (SBE)

Chúc quý nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

Print Friendly, PDF & Email