BẢN TIN NÔNG SẢN 22/09 : General Authority For Supply Commodities (GASC) ĐẤU THẦU CHÀO HÀNG HƠN NGÀN TẤN LÚA MÌ

TIN TỔNG QUÁT

LÚA MÌ

NGÔ

Nguồn : Hãng tin Reuters

Đặng Trung Vinh, chuyên viên phân tích thị trường

Print Friendly, PDF & Email