BẢN TIN NÔNG SẢN NGÀY 25/09 : HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI DẦU ĐẬU TƯƠNG GIẢM GIÁ PHIÊN THỨ 5

TIN TỔNG HỢP

Hợp đồng tương lai dầu đậu tương đạt mức thấp nhất trong vòng 1 tháng

Nguồn: Reuter, tổng hợp

Chúc quý nhà đầu tư có ngày giao dịch hiệu quả!

Đặng Trung Vinh, chuyên viên phân tích thị trường

Print Friendly, PDF & Email