NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG HÀNG HÓA 08.01.2021

ĐÀ TĂNG CỦA NGÔ VÀ GIÁ LÚA MỲ CHẬM LẠI BẤT CHẤP CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN HỖ TRỢ

GIÁ CÀ PHÊ CÓ THỂ SẼ ĐI NGANG TRONG PHIÊN HÔM NAY ĐỂ CHỜ CÁC THÔNG TIN MỚI

DẦU THÔ SẼ CÓ NHỊP ĐIỀU CHỈNH NHẸ TRƯỚC KHI TIẾP TỤC TĂNG

Print Friendly, PDF & Email