THÔNG BÁO THAY ĐỔI MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH

Kính gửi : Quý khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng Hóa Việt Nam. Gia Cát Lợi kính gửi đến quý khách hàng quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch 21/12/2020.

Print Friendly, PDF & Email