TỔNG HỢP CÁC MẶT HÀNG GIAO DỊCH CUỐI PHIÊN 13/01/21

NGOẠI TRỪ QUẶNG SẮT, CÁC MẶT HÀNG KIM LOẠI ĐỀU CHO SẮC XANH

CÁC MẶT HÀNG NĂNG LƯỢNG GIẢM NHẸ SAU KHI TĂNG LIÊN TỤC TRONG NHIỀU TUẦN

CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN QUAY ĐẦU GIẢM GIÁ

Print Friendly, PDF & Email