TỔNG HỢP TIN TỨC THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 24.03.2021

GIÁ ĐƯỜNG ĐANG ĐÀ PHỤC HỒI SAU ĐỢT GIẢM MẠNH VỪA QUA

DẦU THÔ WTI SẼ TIẾP TỤC GIẢM DO TỒN KHO TĂNG MẠNH

GIÁ NGÔ VÀ LÚA MÌNH DIỄN BIẾN TRÁI CHIỀU SAU 1 NGÀY TĂNG MẠNH HÔM QUA

THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN BỊ TÂM LÝ BI QUAN CHI PHỐI

Sắc đỏ tiếp tục bao trùm thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 24/03/2021 với 111 mã giảm giá, 3 mã đứng giá và 7 mã tăng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng hơn 1.4 triệu đơn vị.

Thị trường chứng quyền 25/03/2021: Tâm lý bi quan chi phối

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Sắc đỏ tiếp tục bao trùm thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 24/03/2021 với 111 mã giảm giá, 3 mã đứng giá và 7 mã tăng giá. Trong đó, CVRE2012 và CVNM2013 là hai mã giảm mạnh nhất thị trường với mức giảm lần lượt 27.6% và 24.2%. Trên thị trường cơ sở, cả hai mã chứng khoán VNM (HM:VNM) và VRE (HM:VRE) tiếp tục chìm trong sắc đỏ, với mức giảm lần lượt 1.5% và 2.2%. Ở chiều ngược lại, CMWG2102 và CPNJ2102 là hai mã dẫn đầu đà tăng, với mức tăng 5.2% và 3.8%.

Tổng khối lượng giao dịch của thị trường chứng quyền trong phiên ngày 24/03/2021 đạt 16.6 triệu đơn vị, giảm 2.05%. Giá trị giao dịch đạt 61.9 tỷ đồng, giảm 10.34% so với phiên ngày 23/03/2021.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên 24/03/2021 với tổng mức bán ròng hơn 1.4 triệu đơn vị. Trong đó, CVRE2009 và CHDB2007 là hai mã chứng quyền bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất.

Cũng trong phiên giao dịch ngày 24/03/2021, CVRE2007 và CHDB2007 là hai mã chứng quyền có giao dịch sôi động nhất. Tuy nhiên, nếu xét về giá trị giao dịch thì CTCB2012 lại là mã dẫn đầu thị trường.

Print Friendly, PDF & Email
error: Content is protected !!