Kênh đầu tư dành cho bạn

#phaisinhhanghoa

Đầu tư sinh lời an toàn
So sánh

Chứng khoán & hàng hóa phái sinh

Bạn đang quan tâm đến đầu tư chứng khoán? Bạn đang có tiền nhàn rổi muốn đầu nhưng không biết đầu tư vào kênh nào cho hiệu quả?

Chúng tôi giới thiệu đến bạn kênh đầu tư hấp dẫn 2020 “PHÁI SINH HÀNG HÓA” và cho sánh kênh đầu tư này với CHỨNG KHOÁN.

Sự khác nhau giữa thị trường hàng hóa phái sinh và thị trường chứng khoán

So sánh

Thị trường chứng khoán

Thị trường hàng hóa phái sinh

Bản chất

Chứng khoán là giao dịch mua bán cổ phần của một công ty

Hàng hóa phái sinh là giao dịch hợp đồng các loại hàng hóa như cà phê, đường, đậu tương, dầu thô,…

Tính thanh
khoản

Có tính thanh khoản cao

Thị trường hàng hóa giao dịch với thị trường của thế giới vì vậy tính thanh khoản rất cao.

Tính rủi ro

Tính rủi ro cao, giá của cổ phiếu trở về không nếu công ty phá sản.

Tính rủi ro thấp vì hàng hóa có điểm hòa vốn (vô hình chung có thể biết được giá thấp nhất của loại hàng hóa đó). Tuân theo quy luật cung cầu.

Tính sinh
lời

Biến động thấp, tối đa 10%/ngày (theo HNX)

Biến động cao và phụ thuộc vào từng loại hàng hóa

Mức ký
quỹ

Mức ký quỹ thấp đối với chứng khoán Việt Nam, tỷ lệ 1:1

Mức ký quỹ cao, tỷ lệ 1:10 – 1:30

Cách thức mua bán

Mua bán 1 chiều, chỉ có thị trường xu hướng tăng mới có lợi nhuận.

Mua bán 2 chiều, thị trường biến động theo xu hướng tăng hoặc theo xu hướng giảm vẫn có lợi nhuận.

Thời gian
chờ

Có thời gian chờ T+3, sau khi mua cổ phiếu 3 ngày sau cổ phiếu về tài khoản mới có thể quyết định bán được.

Có thời gian chở T+0, có thể mua hoặc bán ngay lập tức.

Quản lý tài
khoản khách hàng

Qua công ty chứng khoán lên sở chứng khoán.

Qua công ty hàng hóa lên sở hàng hóa.

Hàng hóa phái sinh là gì? Tại sao có thị trường hàng hóa phái sinh?

Print Friendly, PDF & Email