Hướng dẫn sử dụng tài khoản demo CQG

Tạo tài khoản demo trên ứng dụng CQG Desktop:

Bước 1: Truy cập vào nền tảng ứng dụng CQG Desktop.

Link tạo tài khoản demo: https://mdemo.cqg.com/cqg/desktop/demorequest

Bước 2: Trên màn hình đăng nhập, nhấn vào mục “Request a demo account”.

Bước 3: Điền họ tên và email, sau đó nhấn vào mục “Sign up”.

Bước 4: CQG sẽ gửi mail chứa thông tin đăng nhập gồm User name và Password đến tài khoản email đã đăng ký.

Bước 5: Trên màn hình đăng nhập, nhấn vào mục “Demo”, điền thông tin đăng nhập nhận được trong email và nhấn tiếp “Logon” để đăng nhập vào tài khoản demo.

Và để đảm bảo quyền lợi của Khách hàng (KH) cũng như để hoạt động giao dịch được diễn ra bình thường, Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi hỗ trợ khách hàng gói ưu đãi khi giao dịch. Xem chi tiết tại đây:

Bài viết liên quan:

Hỗ trợ chuyển đổi phần mềm

Đơn đăng ký mở tài khoản CQG

Print Friendly, PDF & Email
error: Content is protected !!