Bài 3: Lý thuyết Sóng Eilliot trong Đầu tư Hàng hóa

Lý thuyết sóng Elliott

Lý thuyết sóng Elliott được Ralph Nelson Elliott ( Một kế toán viên chuyên nghiệp người Mỹ ) xuất bản trong cuốn The Wave Principle (Nguyên tắc của Sóng) năm 1938. Tuy nhiên, giá trị thực nghiệm của nguyên lý sóng Elliott vẫn còn gây nên nhiều tranh cãi cho đến ngày nay.

Mặc dù vậy, bằng cách phân tích kỹ lưỡng dữ liệu chứng khoán suốt 75 năm, Elliott đã đúc kết được một điều, rằng thị trường được giao dịch theo những chu kỳ lặp đi lặp lại, và hầu hết đều chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc của nhà đầu tư bị tác động bởi tin tức hoặc tâm lý đám đông. Như vậy có nghĩa là nếu bạn có thể nhận diện đúng đắn những mô hình lặp lại trong giá, bạn có thể dự đoán được xu hướng tăng/giảm trong thời gian tiếp theo.

Mô hình sóng Elliott

Sóng Elliott bao gồm 2 sóng là Sóng thúc đẩy (sóng chính) và Sóng điều chỉnh.

Sóng thúc đầy được cầu tạo bởi 5 sóng nhỏ: sóng 1,2,3,4,5.

Sóng điều chỉnh được cấu tạo bởi 3 sóng: sóng A-B-C. Để hiểu rõ hơn chúng ta sẽ đi tìm hiểu nguyên lý của từng sóng.

Mô hình sóng thúc đẩy
Trong một chu kỳ tăng (Uptrend) sóng thúc đẩy sẽ bao gồm 5 sóng:
Trong sóng đẩy thì có 3 sóng tăng là sóng 1, 3, 5 và 2 sóng điều chỉnh giảm là sóng 2, 4

Sóng thúc đẩy UpTrend

Với ba quy tắc bắt buộc khi đếm sóng Elliott bao gồm:
• Sóng 2 không được điều chỉnh quá điểm bắt đầu của sóng 1
• Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất
• Sóng 4 không được điều chỉnh vào khu vực sóng 1

Sóng thúc đẩy DownTrend

Mô hình Sóng Điều Chỉnh

Tương tư, trong downtrend song thúc đẩy có 3 sóng giảm là sóng 1, 3, 5 và 2 sóng điều chỉnh tăng là 2, 4.

2. Mô hình sóng điều chỉnh ABC

Sau khi 5 sóng trong sóng đẩy kết thúc thì một chu kỳ điều chỉnh bắt đầu với tối thiểu 3 sóng giảm điều chỉnh (A-B-C ). Quá trình điều chỉnh có thể phức tạp hơn tùy theo dạng sóng mà một số chu kỳ điều chỉnh có thể kéo dài hơn 3 sóng.

Theo Elliott, thì có đến 21 mô hình sóng điều chỉnh từ cơ bản đến phức tạp, nhưng hầu hết đều chỉ là triển khai tứ 3 mô hình chính dưới đây.

2.1 Mô hình Zig-Zag (Sóng Zig-Zags)

Mô hình Zig-Zag là một dạng sóng điều chỉnh của sóng Elliott. Mô hình Zig-Zag là biến động dốc của giá và di chuyển ngược lại so với xu hướng trước đó. Sóng B thường là sóng ngắn nhất so với sóng A và sóng C và sóng B không thể trở lại điểm xuất phát của sóng A.

2.2 Mô hình phẳng (Sóng Flats)

Sóng Flat là một dạng sóng điều chỉnh của sóng Elliott. Trong mô hình phẳng, chiều rộng của các sóng thường ngang nhau, với sóng B ngược đầu sóng A và sóng C ngược với B. Lưu ý đôi khi sóng B vẫn có thể vượt qua điểm bắt đầu sóng A.

2.3 Mô hình tam giác (Sóng Triangle)

Sóng Triangle là mô hình sóng điều chỉnh có 5 sóng

Mô hình tam giác là sự điều chỉnh bị “nhốt” trong hai đường xu hướng đang chụm đầu lại hoặc đang tách đầu ra. Tạm giác được tạo bởi 5 sóng đi ngược với xu hướng ban đầu và trong trạng thái đi ngang. Tam giác này có thể là tam giác cân, tam giác tăng, tam giác giảm hoặc tam giác mở rộng.

Ứng dụng chỉ báo sóng Eliott vào trong đầu tư

 Xác định xu hướng: Giai đoạn sóng đẩy (impulsive phase) thường có cấu trúc 5 sóng, không bao giờ là 3. Do đó, khi phát hiện một giai đoạn tăng hoặc giảm với cấu trúc 5 sóng nhỏ bên trong thì có thể nắm bắt được xu hướng của thị trường đó.
 Xác định vùng đảo chiều: Sau khi xác định xu hướng với 5 chuỗi sóng, nhà đầu tư có thể chờ đợi giai đoạn điều chỉnh lớn diễn ra và kết thúc. Thường giai đoạn điều chỉnh kết thúc tại mức 50% và 61.8% của dãy Fibonacci Retracement. Trong trường hợp sóng tăng mạnh và dốc, thì mức 38.2% sẽ là mức điều chỉnh và tạo đáy lý tưởng của giá. Từ đó, nhà đầu tư có thể quan sát diễn biến tại các vùng này trước khi ra quyết định đầu tư.
 Lưu ý: Trong sóng lớn có các sóng nhỏ, trong sóng đẩy có sóng điều chỉnh. Trên đây chỉ là những lý thuyết căn bản về sóng Elliott, nhưng để có thể vẽ sóng, đo sóng và đếm sóng nhuần nhuyễn, bạn cần dành thêm nhiều thời gian tìm tòi, học hỏi và thực hành.

Quý khách muốn tìm hiểu kỹ hơn về sóng vui lòng liên hệ với đội ngũ kỹ thuật của công ty để được hỗ trợ.

Lê Đức Vang – chuyên viên phân tích kỹ thuật

Gia Cát Lợi chúc Nhà đầu tư Thành công trong thị trường Hàng hóa phái sinh!

Bài viết liên quan:

Đường Hỗ trợ và Đường Kháng cự

Bài 1: Supply và Demand

Bài 2: Lý thuyết về Xu hướng ( Trend)

Print Friendly, PDF & Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!