Bài 2: Lý thuyết về Xu hướng (Trend)

Xác định được Xu Hướng của thị trường là điều tiên quyết trên hết của một Trader. Đa phần việc Trade Ngược thị trường đều là tự sát, ngoài một số trường hợp thành công ra, nhưng tỉ lệ này vô cùng nhỏ. Các bạn có thể hiểu việc Trade Ngược Thị Trường, Ngược xu hướng như kiểu Một mình cân cả thế giới vậy.

Thế nên, Xu Hướng là điều vô cùng sức quan trọng, là kiến thức nền tảng cơ bản nhất cho Trader. Trong bài viết này hãy cùng Gia Cát Lợi tìm hiểu khái niệm Trend là gì, cách xác định Xu hướng Thị trường, cách vë đường TrendLine và ý nghĩa của nó nhé.

Trend là gì?
Trend được dịch ra là Xu Hướng, trong thị trường tài chính nói chung và hàng hóa nói riêng thì Trend thể hiện cho Xu Hướng Giá Thị Trường.

Trendline là gì?
Trendline là 1 đường thẳng trên biểu đồ giá giúp chúng ta nhận định tương đối xu hướng của giá.
Cách vẽ TrendLine thường là nối từ 2 đỉnh hoặc 2 đáy lại với nhau. Trên thực tế Trend có thể được nối từ 3 điểm hoặc nhiều hơn, điều này đảm bảo giá trị cho trendline.
Tính chất:
• Nếu giá nằm trên Trendline thì Trendline đóng vai trò là đường hỗ trợ làm tăng giá.
• Nếu giá nằm dưới Trendline thì Trendline đóng vai trò là đường kháng cự làm giảm giá.
• Nếu giá phá qua Trendline thì vai trò của Trendline được chuyển đổi từ kháng cự thành hỗ trợ và ngược lại.

Các nhà giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật thường dựa trên trend (xu hướng) giá của thị trường, điều này làm cho trendline (đường xu hướng) rất hiệu quả trong thực tiễn. Các nhà giao dịch có thể xác định xu hướng thị trường bằng cách áp dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật khác nhau bao gồm cả đường Trendline và chỉ báo kỹ thuật.

Phân loại Trend.
Có 3 loại Trend thường gặp là Uptrend (xu hướng tăng), Downtrend (Xu hướng giảm), Sideway (không rõ xu hướng).
Việc xác định được xu hướng là vô cùng quan trong, nhiều nhà đầu tư huyền thoại từng nói: “Trend is friend” (Xu hướng là bạn). Nên nếu xác định được xu hướng thì rất dễ kiếm lời từ thị trường tài chính.
2.1 Uptrend
Uptrend (xu hướng tăng) là xu hướng giá di chuyển theo mô hình tăng. Đây là thời điểm ưu tiên mua và chờ giá tăng lên tiếp.
Đặc điểm của xu hướng tăng
• Đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ
• Đáy mới cao hơn đáy cũ

2.2 Downtrend
Downtrend (Xu hướng giảm) là xu hướng giá di chuyển theo mô hình giảm. Đây là thời điểm ưu tiên bán ra và chờ giá giảm xuống tiếp.
Đặc điểm của xu hướng giảm
• Đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ
• Đáy mới thấp hơn đáy cũ

2.3 Sideway
Sideway là Xu hướng thị trường Đi Ngang và biến động trong 1 khoảng giá xác định, không tăng và cũng không giảm rõ ràng theo 1 hướng. Nhiều nhà giao dịch sẽ không giao dịch khi thị trường Sideway vì họ không biết xu hướng giá. Tuy nhiên, một số nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường sideway
Đặc điểm của Sideway:
• Đỉnh mới ngang bằng hoặc gần bằng đỉnh cũ
• Đáy mới ngang bằng hoặc gằn bằng đáy cũ

Ảnh

Để sự dụng Trendline hiệu quả nhà đầu tư cần kết hợp với vùng Cung- Cầu, mô hình nến nhật, …

Gia Cát Lợi chúc Nhà đầu tư Thành công!

Print Friendly, PDF & Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!