BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 29/09/20: DẦU TĂNG VỚI HY VỌNG PHỤC HỒI KINH TẾ

TIN TỔNG HỢP

Nguồn: CNBC

Đặng Trung Vinh, chuyên viên phân tích thị trường

Print Friendly, PDF & Email