BẢN TIN DẦU THÔ 16/09- DO ẢNH HƯỞNG CỦA BÃO, DẦU TĂNG GIÁ

DẦU THÔ TĂNG GIÁ

Chúc quý nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

Đặng Trung Vinh, chuyên viên phân tích thị trường

Print Friendly, PDF & Email