BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 07/10/20: GIÁ DẦU THÔ TĂNG DO NGUỒN CUNG BỊ GIÁN ĐOẠN

Nguồn: CNBC.com

Thực hiện: Vinh Đặng.

Print Friendly, PDF & Email