Giá sản phẩm Hàng Hóa thế giới kết thúc phiên 8-1

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam công bố giá một số mặt hàng kết thúc phiên giao dịch ngày 08/01/2020 trên thị trường liên thông quốc tế

Giá các mặt hàng Nông sản – kim loại và nguyên liệu công nghiệp…

Giá sản phẩm Hàng Hóa thế giới kết thúc phiên 8-1
Print Friendly, PDF & Email