BẢN TIN GIAO DỊCH NGÔ 15/09 – NĂM THỨ BA LIÊN TIẾP KHÔ HẠN LÀM GIẢM KỲ VỌNG NĂNG XUẤT VỤ HÈ

TIN THẾ GIỚI

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT NGÔ 15/09

Chúc quý nhà đầu tư có ngày giao dịch hiệu quả!

Lê Quan Chánh, chuyên viên phân tích kỹ thuật

Print Friendly, PDF & Email