THÔNG BÁO: LỊCH NGHỈ GIAO DỊCH MỘT SỐ SẢN PHẨM

Kính gửi: Quý thành viên, Sở giao dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV) gửi tới quý thành viên thông báo số 476/TB/MXV về việc nghỉ giao dịch các sản phẩm trên MXV vào các ngày 24, 25, 28 tháng 12/2020.

Print Friendly, PDF & Email