THÔNG BÁO THAY ĐỔI BIÊN ĐỘ GIÁ GIAO DỊCH VÀ KÝ QUỸ CAO SU RSS3, TSR 20

Kính gửi: Quý khách hàng

Thông báo thay đổi mức ký quỹ giao dịch hợp đồng kỳ hạn mặt hàng RSS3 và TSR20 cùng việc thay đổi biên độ giá giao dịch tại sở giao dịch hàng hóa VN

Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi đến Quý Thành viên Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 27/10/2020.

THÔNG BÁO THAY ĐỒI: LINK

Print Friendly, PDF & Email
error: Content is protected !!