THÔNG BÁO THAY ĐỔI MỨC KÝ QUỸ MỘT SỐ MẶT HÀNG 17.11.20

Kính gửi: Quý khách hàng,

Thông báo thay đổi mức ký quỹ giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa VN.

Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi đến Quý Thành viên Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 17/11/2020.

Lưu ý: Ký quỹ Dầu đậu tương, Khô đậu tương, Bạch kim thay đổi.

Print Friendly, PDF & Email
error: Content is protected !!