THÔNG BÁO – THỜI HẠN TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty CP Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day).

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời hạn phải tất toán
1CLEQ20Dầu WTI 08/202017/7/2020Trước 2:00 ngày 16/07/2020
2QMQ20Dầu WTI Mini 08/202016/7/2020Trước 2:00 ngày 15/07/2020
3TRUN20Cao su RSS3 TOCOM 07/2020 27/7/2020 Trước 14:55 ngày 21/07/2020 (Do ngày 23, 24 Sàn Tocom nghỉ giao dịch)
4NGEQ20Khí tự nhiên 08/2020 27/7/2020 Trước 2:00 ngày 24/07/2020

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 77/QĐ/MXV đã ban hành ngày 07/06/2019.

Print Friendly, PDF & Email
error: Content is protected !!