Thông báo – Thời hạn tất toán hợp đồng

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty CP Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day).

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời hạn phải tất toán
1RBEQ20Xăng RBOB 08/202029/07/2020Trước 2:00 ngày 28/07/2020
2ZFTQ20Cao su TSR 20 08/202031/07/2020Trước 15:00 ngày 29/07/2020
3ZLEQ20Dầu Đậu Tương 08/202031/07/2020Trước 23:20 ngày 29/07/2020
4ZSEQ20Đậu Tương 08/202031/07/2020Trước 23:20 ngày 29/07/2020
5ZMEQ20Khô Đậu Tương 08/202031/07/2020Trước 23:20 ngày 29/07/2020
6XBQ20Đậu Tương Mini 08/202031/07/2020Trước 23:45 ngày 29/07/2020
7SIEQ20Bạc 08/202031/07/2020Trước 2:00 ngày 30/07/2020
8PLEQ20Bạch kim 08/202031/07/2020Trước 2:00 ngày 30/07/2020
9CPEQ20Đồng 08/202031/07/2020Trước 2:00 ngày 30/07/2020
10FEFN20Quặng sắt 07/202031/07/2020Trước 2:15 ngày 30/07/2020

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 77/QĐ/MXV đã ban hành ngày 07/06/2019.

Print Friendly, PDF & Email
error: Content is protected !!