THÔNG BÁO – THỜI HẠN TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty CP Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day).

STTTên hợp đồngMã hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời hạn tất toán
1Cà phê Arabica 05/2020KCEK2022/04/2020Trước 22:30 ngày 20/04/2020
2Bông Sợi 05/2020CTEK2024/04/2020Trước 23:20 ngày 22/04/2020
3Quặng sắt 04/2020FEFJ2023/04/2020Trước 02:00 ngày 22/04/2020
4Cao su RSS3 TOCOM 04/2020TRUJ2023/04/2020Trước 14:55 ngày 21/04/2020

Quý khách hàng vui lòng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 77/QĐ/MXV đã ban hành ngày 07/06/2019.

Print Friendly, PDF & Email
error: Content is protected !!